"Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności."

Terry Pratchett

Czym się zajmujemy?

Oswajamy Zintegrowany System Kwalifikacji. W prosty sposób wyjaśniamy, o co w nim chodzi i jak można z niego skorzystać.  Brałyśmy udział w tworzeniu i testowaniu jego założeń, a odkąd zaczął funkcjonować, wspieramy jego uczestników. Pracujemy dla organizacji branżowych, Sektorowych Rad ds. Kompetencji, firm szkoleniowych, consultingowych, podmiotów zainteresowanych pełnieniem funkcji Instytucji Certyfikujących. Realizujemy zlecenia na rzecz administracji państwowej i samorządowej.

Opisujemy kwalifikacje rynkowe

Przygotowujemy opisy kwalifikacji rynkowych, opracowujemy wnioski o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i wspieramy w procesie włączania kwalifikacji do ZSK.

Wspieramy instytucje certyfikujące

Kompleksowe przygotowanie podmiotu do pełnienia roli Instytucji Certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Opracowywanie i wdrażanie systemów zapewniania jakości walidacji w instytucjach certyfikujących

Działamy na rzecz sektorów

Koordynacja metodyczna tworzenia sektorowych ram kwalifikacji. Wsparcie metodyczne w procesie tworzenia sektorowych ram kwalifikacji.
Moderowanie prac zespołów eksperckich.

Szkolimy, doradzamy, wspieramy...

Analiza kompetencji, tworzenie map kompetencji.
Prowadzenie warsztatów dotyczących zagadnień związanych z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji.


MABEA

Prosto o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dlaczego my?

Doświadczenie

Autorskie metody pracy

Jesteśmy pierwszą na rynku firmą specjalizującą się we wspieraniu podmiotów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Indywidualne podejście

Pracujemy z różnymi branżami, nasze metody pracy dostosowujemy do specyfiki firmy lub organizacji i jej oczekiwań względem systemu kwalifikacji. Oswajamy Zintegrowany System Kwalifikacji, w przystępny sposób wyjaśniamy, aż wszystko staje się zrozumiałe.

Nasz zespół

Od ponad 6 lat działamy na rzecz rozwoju systemu kwalifikacji. Łączymy wiedzę o funkcjonowaniu administracji z doświadczeniami z pracy na rzecz podmiotów rynkowych. Na system kwalifikacji patrzymy z wielu stron. Po pierwsze z perspektywy rynku pracy – pracownika i pracodawcy. Ponadto, od strony tych, którzy widzą swoją szansę w rozwijaniu usług szkoleniowych i certyfikowaniu kwalifikacji. Rozumiemy też wyzwania, przed którymi stają instytucje publiczne.

Anna Araminowicz

anna.araminowicz@mabea.pl

Magda Słocińska

magda.slocinska@mabea.pl
Close Menu